אודות

 

 

מי אנחנו?

ארגון בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות פועל לקידום השוויון של אנשים עם מוגבלות פיסית, שכלית, חושית ונפשית, ולשילובם ולשיתופם בחברה בכל תחומי החיים. שמנו, ‘בזכות’, משקף את התפיסה המנחה אותנו, לפיה לכל בני האדם עומדות זכויות בסיסיות לכבוד, שוויון, השתתפות בחברה. על פי תפיסה זו, אנשים עם מוגבלות זכאים למענה של החברה ולהתאמה לצרכיהם היחודיים בזכות ולא בחסד.

בזכות הוקם בשנת 1992 על ידי האגודה לזכויות האזרח, והפך תוך זמן קצר לארגון עצמאי. בזכות מהווה כתובת לאנשים שזכויותיהם נפגעו בגין מוגבלותם, לבני משפחותיהם, לאנשי מקצוע, לארגונים הפועלים בשטח בתחום זה ולקובעי מדיניות בכנסת ובממשלה. בזכות פועל בשם ולמען אנשים וילדים עם כל סוגי המוגבלות: פיסית, שכלית, נפשית, חושית ואנשים עם לקויות למידה, ללא הבדל דת, גזע, מין, גיל, מעמד ולאום.

לפי מחקרים אחרונים של הלמ”ס 21% מן האוכלוסיה בישראל הינם אנשים עם מוגבלות.  אנשים עם מוגבלות סובלים מהפליה ומהפרת זכויות בתחומי חיים רבים, כמו גם מסטיגמה ויחס מתנשא או רחמני. אנו ב’בזכות’ חותרים להסיר את המחסומים הפיסיים והחברתיים כאחד, הניצבים בפני אנשים עם מוגבלות בישראל. אנו שואפים להבטיח שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שילוב ושיתוף מלא בחברה, בכל תחומי החיים, וכן להגביר את המודעות הציבורית לזכויות ולצרכים של אנשים עם מוגבלות.

תחומי פעילות

תחומי הפעילות המרכזיים שלנו הינם: שילוב בחינוך לילדים עם מוגבלות והבטחת זכויותיהם, דיור בקהילה וסיוע אישי, תעסוקת אנשים עם מוגבלות, כשרות משפטית (אוטונומיה ועצמאות להבדיל מתלות ואפוטרופסות), נגישות השירות, נגישות לצדק והליך הוגן, קידום ההכרה בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות נפשית בישראל, האמנה לזכויות אנשים עם מוגבלות. מוקד פניות הציבור של בזכות מעניק מענה, ליווי וסיוע פרטני בנושאים אילו ובנושאים נוספים.

פעילותינו נעשית על ידי צוות מיומן ומקצועי, המסתייע במתנדבים, מלגאים וסטודנטים.

דו”חות כספיים ומילוליים של הארגון לשנים 2011-2016:

דו”חות כספיים 2011

 דו”ח כספי 2012

דו”חות כספיים 2013

דו”חות כספיים 2014

דו”חות כספיים 2015

ד ו”חות כספיים ומילוליים לשנת 2016

אישור של רשם העמותות על ניהול תקין לשנת 2016.

אישור של רשם העמותות על ניהול תקין לשנת 2017.

 

אבני דרך בפעילות הארגון

הישגיו המרכזיים של ארגון בזכות במאבק לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, כוללים:

 • חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998: החוק, שהחל את דרכו כהצעת חוק שנוסחה על ידי בזכות, והמשיך כהצעת חוק ממשלתית שהונחה על שולחן הכנסת הינו אבן דרך בחקיקה בישראל. לראשונה מכיר חוק בישראל בזכותם הבסיסית של אנשים עם מוגבלות לכבוד ולשוויון. החוק קובע את זכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון בתעסוקה ולתחבורה ציבורית נגישה, וכי תוקם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. חקיקת פרק הנגישות בחוק השוויון, תיקון לחוק משנת 2005, חוללה מהפכה של ממש בחובת הרשויות, הממשלה וכל מקום ציבורי גם אם הוא בבעלות פרטית להנגיש את מתקניהם ושירותיהם לציבור נרחב של אנשים עם מוגבלות פיסית, שכלית, חושית ונפשית בישראל. חקיקתו של החוק טרם הושלמה ופרקים נוספים בו יחוקקו בשנים הקרובות.
 • נגישות לקלפיות: אלפי אנשים עם מוגבלות השתתפו לראשונה בבחירות לכנסת ולראשות הממשלה ב-1999 הודות לעתירה שהגיש ארגון בזכות בשמם של ארבעה אנשים המתניידים בכסאות גלגלים. בעקבות הגשת העתירה, התקבל חוק הקובע את זכותם של אנשים עם מוגבלות לבחור בכל קלפי נגישה.
 • תחבורה ציבורית עירונית נגישה: בעקבות עתירה שהגיש ארגון בזכות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הודיע שר התחבורה שהאוטובוסים העירוניים הנכנסים לשימוש החל משנת 2001 יהיו מצויידים ברמפות ונגישים גם לאנשים המתניידים בכיסאות גלגלים.
 • השילוב בחינוך: תיקון לחוק חינוך מיוחד הקובע כי תלמיד עם מוגבלות זכאי לקבל סיוע שיאפשר לו להשתלב במערכת החינוך הרגילה. התיקון לחוק יחד עם מספר עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק שבאו בעקבותיו מאפשרים שילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה והשוואה של המימון והתקצוב הניתן להם, לזה של החינוך המיוחד.
 • חוק הליכי העדה וחקירה לאנשים עם מוגבלות: חוק ייחודי וראשון מסוגו בעולם, אשר נולד מפרוייקט שמפעיל ארגון בזכות, במסגרתו קורבנות עבירה וחשודים, אנשים עם מוגבלות שכלית ונפשית, זוכים בהתאמות הדרושות להם בתהליכי חקירה והעדה במשטרה ובבתי המשפט. החוק נחקק בשנת 2005.
 • אמנה לזכויות אנשים עם מוגבלות: בזכות נטלה חלק פעיל בקידום הניסוח והחתימה של מדינת ישראל על אמנת האו”ם לזכויות של אנשים עם מוגבלות. האמנה אושרה בעצרת האו”ם בדצמבר 2006. מדינת ישראל הצטרפה לאמנה וחתמה עליה במארס 2007, ואשררה אותה בחודש ספטמבר 2012. בין השאר פעל צוות בזכות לניסוח סעיף באמנה העוסק בנגישות ההליך המשפטי לאנשים עם מוגבלות ובכך הטביע חותמו בזירה הבינלאומית לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות ברחבי העולם. הארגון פעיל מוביל ליישום האמנה בישראל.
 • זכאות לחינוך גם לילדים המרותקים לביתם: בעקבות עתירה שהגיש ארגון בזכות ב-2009, זכאים גם ילדים חולים המרותקים לביתם לשעות חינוך וסיוע מקבילות לשעות הניתנות לילדי החינוך המיוחד. העתירה שהוגשה בשם ילדה אחת מחדרה שינתה את מצבם והקנתה זכויות לעשרות רבות של ילדים מדי שנה.
 • בג”צ “דיור בקהילה” (בג”צ לוי) הביא לשינוי הקריטריונים במשרד הרווחה באשר לזכות לחיים בקהילה, ולפתיחת מערכי דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית מורכבת.
 • עתירה בעניין הנגשת ספרי לימוד לתלמידים עיוורים אשר הביאה את המדינה לספק ספרי לימוד וחומרי לימוד בכתב ברייל כמו גם להנגיש את בחינות הבגרות לתלמידים עם לקויות ראייה ולתלמידים עיוורים.
 • בזכות זכה בפרס גורני מטעם העמותה למשפט ציבורי על הישגיו כארגון זכויות אדם, בתחום המשפט, בשנת 2014.ארגון בזכות זכה אף באות מידות לעמותה האפקטיבית ביותר לשנת 2014 בגין אפקטיביות בהשגת תוצאות חברתיות, השגת שינוי חברתי כולל והתנהלות יעילה ושקופה.
 • כמו כן הביאה בזכות להקמת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, במשרד המשפטים, להגברת המודעות בקרב אנשי מקצוע, פקידי ממשל ומקבלי החלטות.  ולאורך שנים הובילה את שינוי השיח הציבורי על אנשים עם מוגבלויות בישראל משיח של חסד לשיח זכות, לשינוי מעמדם המשפטי מתלוי וחסוי לעצמאי וחופשי ולהשתתפות אקטיבית של אנשים עם מוגבלות בקבלת החלטות ובשיח הציבורי.

 

מבנה הארגון

נשיאה:  שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) אילה פרוקצ’יה

ועד מנהל:

בראש הארגון עומד ועד מנהל המורכב מאנשים עם מוגבלות ואנשים ללא מוגבלות, הורים לילדים עם מוגבלות ואנשי מקצוע; הועד מתווה את מדיניות העמותה, קובע את יעדיה ודן בהחלטות עקרוניות לגבי פעילותה. חברי הוועד פועלים בהתנדבות מלאה.

חברי הועד הינם:

מנדי לייטון בלישה, יו”ר הועד המנהל: יו”ר הועד המנהל של בזכות החל מינואר 2015. מנדי חברת הועד מנהל של בזכות מאז שנת 2002 ומתנדבת ופעילה בארגון מזה כ-12 שנה. בעבר שמשה מנדי כמקדמת חקיקה בכנסת מטעם בזכות. בשנת 2004 הקימה את העמותה למאבק בכאב בה היא משמשת כיו”ר, על מנת לשפר את הנגישות ואת איכות השירותים לטיפול בכאב וכדי לסייע ולתמוך בסובלים מכאב כרוני ובבני משפחותיהם. היא ממייסדי עמותת שב”ט (שותפות לבטיחות הטיפול הרפואי) הפועלת כדי לעודד ליצירת שותפות בין מטופלים לבין המטפלים בהם, במטרה לקדם טיפול רפואי ראוי ובטוח במערכת הבריאות וחברת המועצה הציבורית של המכללה החברתית-כלכלית. מנדי זכתה בשנת 2008 בפרס זוסמן למצוינות בשירותים חברתיים בתחום ההתנדבות והפילנתרופיה. מנדי מתניידת בכיסא גלגלים וחיה עם כאבים כרונים קשים בכל גופה. היא גרה עם בן זוגה שארל ובתם בירושלים.

מוסי רז:  חבר הועד המנהל ושימש כיו”ר הועד המנהל של בזכות בין 2010-2015. רואה חשבון וכלכלן במקצועו, ממקימי ומנהלי תחנת הרדיו “כל השלום”. בעבר חבר כנסת, מזכ”ל ‘שלום עכשיו’ וסמנכ”ל גבעת חביבה. משמש כיושב ראש הפורום הישראלי לאמנות אקולוגית, יו”ר חיים וסביבה – ארגון הגג של ארגוני הסביבה, חבר הוועד המנהל של “תחבורה היום ומחר” ושל הפורום הישראלי לצדק סביבתי.

יהונתן גיליס

עופר דהרי: עופר חבר הועד המנהל של עמותת ‘בזכות’ החל משנת 2006. הוא מתגורר בירושלים ומנהל את תחום הדיור הקהילתי המוגן לאנשים עם צרכים מיוחדים בעמותת שק”ל (שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים מיוחדים). עופר בעל תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, מתנייד בכסא גלגלים וחובב ספורט.

ורד וינדמן: ורד היא היועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד ומנהלת מרכז הילד והמשפט במועצה. שימשה בעבר כמנהלת תוכנית ליווי ילדים נפגעי עבירה במועצה. היא משמשת מורה מן החוץ בבית הספר לעבודה סוציאלית ע”ש פול בראוולד באוניברסיטה העברית בירושלים, ובבית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה. לורד תואר שני במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, כאשר את התיזה שלה כתבה בנושא פיצויים לקורבנות עבירה בהליך הפלילי. ורד חברה בועד המנהל של בזכות כנציגת המועצה לשלום הילד החל משנת 2005.

אודלי-ה פיטוסי: תרפיסטית באומנות (M.A). עובדת עם ילדים ונוער בסיכון ומשפחותיהם ב”כפר תלפיות” הנותן מענה לצרכיהם וכן מנהלת עסק לסדנאות והרצאות – א.ו.מ.ץ (אומנות ושיח מחוללי צמיחה).  אודלי-ה חברה בוועדה המייעצת לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים, חברה בפורום האזרחי ליישום האמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות, חברת ועד מנהל בעמותת “בית הגלגלים” וחברה בועד המנהל של ארגון “בזכות” משנת 2015 . אודלי-ה נעזרת בכסא גלגלים ממונע בשל S.M.A2 – ניוון שרירים. היא מתגוררת בחיבת ציון, אוהבת ליצור ומאמינה.

ארי פלטיאל : נולד במונטריאל קנדה, ב-1950 ועלה ארצה בשלבים, שהתחילו בשנים 1958-1963 והסתיימו בסוף שנות השבעים, לאחר לימודים באוניברסיטאות באוטווה קנדה ובאוקספורד אנגליה. הוא בין מייסדי בזכות כנציגה, בזמנו, של הנהלת האגודה לזכויות האזרח. בין השאר הציע את השם ‘בזכות’ לארגון החדש שהוקם. ארי הוא סגן מנהל אגף בכיר בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומרצה לדמוגרפיה, חבר הנהלת “עיר עמים”. ומוצא מרגוע בשייט בסירות.

יהושע שופמן: יהושע היה היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח בישראל בעת הקמת ‘בזכות’. לאחר מכן הצטרף לשירות המדינה, ושימש, בין השאר, בתפקיד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה). עם פרישתו ממשרד המשפטים בשנת 2009 הצטרף לוועד המנהל של ‘בזכות’. היום הוא פעיל בארגונים ציבוריים שונים, ובין השאר משמש חבר דירקטוריון של “כל זכות”, מיזם אינטרנטי לפרסום מרוכז של מידע על זכויות תושבי ישראל.

דורון תמיר: עורך דין משנת 1992 (שותף במשרד יגאל ארנון ושות’, עורכי דין) עוסק בתחום המכרזים הציבוריים, תשתיות, אנרגיה ואיכות הסביבה. כתב מאמרים בתחום המכרזים, שטרות ואיכות הסביבה (וספר בתחום דיני השטרות). דורון הינו יו”ר ועדת האתיקה של מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין שימש במשך עשר שנים חבר בועד המחוז של הלשכה והחל משנת 2015 חבר בועד המרכזי ובמועצה הארצית של לשכת עורכי הדין. דורון חבר הועד המנהל של בזכות משנת 2002 ויו”ר ועדת ארגון וכספים של הארגון. דורון מתגורר במבשרת ציון, נשוי ואב לשלושה

פרופ’ תומאס גומפל

ד”ר סילביה שטיגליץ, כיהנה עשר שנים כראש מסלול המכשיר מורים לילדים עם מוגבלויות מורכבות במכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין. שותפה במכון לחינוך לקיימות בחינוך לקיימות בדוד ילין. מרכזת נגישות אקדמית  מנחה קורסים משולבים בנושא שינוי חברתי בתחום של המוגבלות בו לומדים יחד סטודנטים מן המניין וסטודנטים עם מוגבלות. ראש מדור קורסים וסדנאות ומנחה בקורס ניהול אקדמי במכון מופ”ת.  מרצה בתחום המוגבלות בקרית אקדמית קריית אונו.

נסרין עליאן, נסרין היא חברה בועד המנהל של בזכות כנציגת האגודה לזכויות האזרח החל משנת 2015.

יואב אלמגור,

מנכ”ל העמותה:

יותם טולוב, משמש כמנכ”ל בזכות החל מינואר 2016. יותם הנו עורך דין במקצועו ועובד בבזכות החל מ-2008. ריכז את תחום הכשרות המשפטית ואפוטרופסות בבזכות וקידם שינוי מדיניות להכשרה בכשרות משפטית מלאה של אנשים עם מוגבלות.

חברי/ות הצוות (לפי סדר הא-ב):

יקירה אברך, רכזת שטח והדרכה, בריאות הנפש ואפוטרופסות yakira@bizchut.org.il

אביבית ברקאי-אהרונוף, עורכת דין avivit@bizchut.org.il

אורן גנור, דובר oren@bizchut.org.il

תמי גרוס, עו”ס, המחלקה הקהילתית tami@bizchut.org.il

צביה ויסברג, רכזת הדרכה, רכזת פרויקט הנגשת השירות, המחלקה הקהילתית tsivia@bizchut.org.il

יותם טולוב, מנכ”ל,  yotam@bizchut.org.il

שירן ירון, מזכירות ומוקד פניות ציבור shiran@bizchut.org.il

ויקטור לדרפרב, מנהל כספים victor@acri.org.il

נעמה לרנר, מנהלת המחלקה הקהילתית naamalerner@bizchut.org.il

מילכה מוזס-שביט, מוקד פניות הציבור mail@bizchut.org.il

עדית סרגוסטי, מנהלת פרויקט בריאות הנפש idit@bizchut.org.il

שרון פרימור, היועצת המשפטית sharonp@bizchut.org.il

סוזאן קנון, גיוס משאבים suzanne@bizchut.org.il

 

כיצד אתם יכולים לעזור?

ארגון בזכות הוא ארגון ללא מטרות רווח, בלתי תלוי, שאינו מקבל תמיכה ממשלתית. פעילותו מתאפשרת הודות לתרומות מקרנות ומאנשים פרטיים המזדהים עם מטרותינו. תרומתכם תאפשר לנו להרחיב את מאמצינו לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בישראל.
בזכות מוכר כמוסד ציבורי לצורך קבלת זיכוי ממס בגין תרומה, לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

תרומות בישראל:
ניתן לשלוח שיק לבזכות, רחוב כנפי נשרים 3, ירושלים 9546406

תרומות ניתן אף להעביר באמצעות האינטרנט דרך אתר ‘ישראל תורמת‘.

round-up.org.il

הנכם מוזמנים להצטרף ו’לעגל’ לטובת בזכות: בכל רכישה שתבצעו באמצעות כרטיס האשראי שלכם (לאומי קארד, ישראכרט ואמריקן אקספרס) יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב. ההפרש יגיע אלינו כתרומה. תרומה קטנה – מובילה לשינוי גדול. זוהי עוד דרך בה תוכלו להשקיע בפעילות שאתם מאמינים בה!

midot.org

בזכות נושא את ‘מידת השקיפות’ ואת תו האפקטיביות של ארגון מידות.

תמיכה על ידי ישות מדינית זרה

הארגון נתמך על ידי תורמים פרטים וקרנות. במהלך 2018 בזכות נתמכה על ידי האיחוד האירופי (ישות מדינית זרה) בגובה של 566,585 ש”ח. מטרת התמיכה היא קידום שני פרויקטים: קידום זכויות בבתי חולים פסיכיאטרים ולקידום דיור בקהילה בחברה הערבית.