בזכות מצטרפת לתביעה על הפליה בלונה פארק

 

roller-coaster-1209490_1920

 

 

בזכות הגיש במהלך דצמבר 2016 את עמדתו בתביעת הפליה שהוגשה נגד הלונה פארק.

התביעה הוגשה על ידי נער בן 19 עם עם ניוון שרירים המתנייד בכסא גלגלים אשר נמנע ממנו שימוש במספר מתקנים, זאת נוכח התרשמות המפעיל על סמך חזותו החיצונית של הנער כי לא יוכל לקיים את הוראות הבטיחות. אנו סברנו כי עמדה זו פוגעת בתובע ומפלה אותו פעמיים. פעם אחת משום שהיא מפלה ומשפילה אותו על בסיס חזותו החיצונית בלבד ותיוגו, ופעם שנייה, משום שהיא מונעת ממנו שימוש במתקן ציבורי ככל האדם, ובכך סותרת את הוראות חוק השוויון. שכן,  התרשמות על סמך חזותו של אדם עם מוגבלות נראית משמעותה הסתכלות סטריאוטיפית, על יסוד סממנים חיצונים הנשענים על דעות קדומות ותפיסה כאילו אדם עם מוגבלות הוא ‘פגום’, זאת בעוד שבחינה לגוף העניין והאדם היתה מאפשרת לבחון האם התובע מסוגל או לא לעשות שימוש במתקן, על פי תנאיו.  לצד זאת, ונוכח הדרישה לעמוד בהוראות הבטיחות  הצענו כי על המפעיל “לבודד” בכל מתקן את דרישות הבטיחות הקריטיות לשימוש בטוח במתקן של כלל החפצים להשתמש בו. ומשיעשה כן, ניתן יהיה למצוא מנגנון לבחון את הדרישה באופן אובייקטיבי לגבי כלל האנשים בדומה למד גובה או משקל מקום שאלו תנאי הסף לעלייה למתקן.

לקריאת עמדת בזכות לחצו כאן.