מנגנונים להגנה על זכויות אנשים עם מוגבלות במסגרות דיור ובמוסדות

מנגנונים להגנה על זכויות אנשים עם מוגבלות במסגרות דיור ובמוסדות

 הזכות להיות חופשי ומוגן מפגיעה, ניצול ואלימות, היא זכות אבסולוטית המוכרת ככזו מאז התפתחות תנועת זכויות האדם העולמית בשנות החמישים של המאה העשרים. פגיעותם של אנשים עם מוגבלויות החיים במוסדות סגורים וחשיפתם המוגברת להתעללות, אלימות, ניצול, הזנחה ויחס משפיל, היא בעיה כלל עולמית. שלילת חירותם של הדיירים, התלות המלאה שלהם בגורמים הטיפוליים, והעובדה שהפעילות במוסדות אלה אינה חשופה לעין ציבורית מאפשרת ניצול ופגיעה. במחקר ובנייר המדיניות שלפניכם מציע ארגון בזכות להקים מנגנון ממשלתי עצמאי למניעת הפרת זכויות, הגנה, ניטור, פיקוח ונקיטת אמצעים בגין הפרות המתרחשות חדשות לבקרים במוסדות בישראל.