חוק שיקום נכי נפש בקהילה

התש”ס – 2000

“מטרתו של חוק זה לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש, כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו” (סעיף 1 בחוק שיקום נכי נפש בקהילה)

דעו מהן זכויותיכם!

אם:

 • הנך תושב ישראל
 • גילך 18 שנים או יותר
 • נקבעה לך נכות רפואית בשל הפרעה נפשית בשיעור של 40% לפחות

אחוזי נכות נקבעים בדרך כלל על-ידי המוסד לביטוח לאומי. גם פסיכיאטר שהוסמך לכך מטעם משרד הבריאות יכול לקבוע אחוזי נכות ואז ניתן לפנות לוועדת שיקום. (את רשימת הפסיכיאטרים המוסמכים אפשר לקבל כאן או בלשכות הפסיכיאטרים המחוזיים).

כדאי לך לבדוק אם הנך זכאי לקבל שירותי שיקום במסגרת תכנית אישית. תכנית זו נקראת ‘תכנית שיקום’ והיא תיקבע בשיתוף איתך על ידי וועדה הנקראת ‘וועדת שיקום אזורית’. תכנית השיקום יכולה לכלול שירותי דיור, תעסוקה, פנאי ועוד.

תכנית השיקום יכולה לכלול אחד או יותר מהשירותים הבאים:

דיור:

 • הפניה לאחת ממסגרות המגורים המוגנות בקהילה, כמו הוסטל או דיור מוגן, והשתתפות במימון הפעילות השיקומית במסגרות אלו;
 • חונך או עובד סמך שידריך, ילווה ויסייע למי שגר בבית או עם המשפחה;
 • סיוע בתשלום שכר הדירה – לזכאים דרך משרד השיכון או, במקרים מיוחדים, דרך משרד הבריאות;
 • סיוע ברכישת ציוד ראשוני לדירה (מכשירי חשמל, רהיטים).

תעסוקה:

 • הפניה לשירותי אבחון והכשרה תעסוקתית והשתתפות במימונם. במסגרת זו אנשי מקצוע מסייעים בבחירת סוג העבודה המתאים ביותר ועוזרים ללמוד את התחום.
 • עזרה בהשתלבות בשוק העבודה:
 • כשכיר או כעצמאי
 • במסגרת תעסוקה נתמכת (עזרה במציאת מקום עבודה רגיל בשוק החופשי, ליווי וסיוע בהשתלבות במקום העבודה)
 • במפעל מוגן
 • הפניה למועדון תעסוקתי – הפעילות במועדון התעסוקתי מכינה את המועמד להשתלבות במקום עבודה כמו מפעל מוגן או עבודה בשוק החופשי.
 • הוצאות נסיעה: החזר הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית לאחת ממסגרות התעסוקה. ההחזר ניתן באמצעות המעסיק.

השלמת השכלה:

הפניה לשירותים הבאים והשתתפות במימונם:

 • אולפן ללימוד עברית
 • השלמת השכלה יסודית או תיכונית
 • לימודי מחשב

חברה ופנאי:

הפניה למועדונים חברתיים במסגרות רגילות או מיוחדות

סיוע לבני משפחה:

 • ייעוץ והדרכה לבני המשפחה
 • הפניה לשהייה קצרה במסגרת מגורים מוגנת (כמו הוסטל) למשתקמים הגרים עם משפחותיהם, ומימונה (‘נופשון’)

טיפולי שיניים:

הפניה לטיפולי שיניים בסיסיים וסיוע במימונם.

תיאום תכנית שיקום (תיאום טיפול):

כחלק מתכנית השיקום ממנים במקרים מסוימים מתאם העוזר במימוש תכנית השיקום שקבעה הוועדה. מתאם תכנית השיקום עוזר, למשל, לבחור את המסגרות שבהן רוצים להשתלב.

מה עליך לעשות כדי לממש את זכאותך לשירותי שיקום?

אתה (או אדם אחר שתבחר לייצג אותך, כמו בן משפחה) זכאי לפנות לוועדת שיקום אזורית בבקשה שתכיר בזכאותך לתכנית שיקום, ותקבע את תכנית השיקום המתאימה לך.

לשם כך יש לפעול בדרך הבאה:

 • מלא את טופסי הפנייה לוועדת השיקום (בהמשך מפורט היכן ניתן למוצאם), עדיף עם איש מקצוע שמכיר אותך היטב (רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג, מרפא בעיסוק – גם מטפל פרטי). בטפסים אלו תוכל להציג את תכנית השיקום הרצויה לך ולבקש את שירותי השיקום המתאימים לך ביותר לדעתך ולדעת אנשי המקצוע.
 • אם אין לך מטפל אישי או איש מקצוע המכיר אותך היטב, פנה לוועדת השיקום האזורית כדי שזו תדריך אותך כיצד לנהוג.
 • שלח את הטפסים לוועדת השיקום האזורית בצירוף כל המסמכים הדרושים, בהתאם להנחיות המופיעות בטפסים.

וועדת השיקום האזורית

בתוך זמן קצר תגיע אליך הזמנה לפגישה עם חברי וועדת השיקום האזורית. אם לא קיבלת הזמנה, פנה למטפל האישי שלך. אתה זכאי לבקש לצרף לפגישה בן משפחה או אדם קרוב אחר.
וועדת השיקום האזורית מורכבת משלושה אנשי מקצוע (פסיכיאטר, פסיכולוג, עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק או עובד סיעוד).
הוועדה תדון בתכנית השיקום שביקשת ותקבע את זכאותך לקבל שירותי שיקום. אם תימצא זכאי, היא תקבע איזה שירותים תקבל. ייתכן שהוועדה תבקש ממך מידע נוסף.

לאן פונים?

משרד הבריאות ממונה על ביצוע חוק שיקום נכי נפש בקהילה.
ישראל מחולקת לשישה מחוזות. בכל מחוז יש וועדת שיקום אזורית (אחת או יותר).
את טופסי הפנייה לוועדת השיקום האזורית ניתן למצוא במקומות הבאים:

 • במרפאות לבריאות הנפש
 • באתר האינטרנט של משרד הבריאות
 • בלשכת הפסיכיאטר המחוזי

בלשכת הפסיכיאטר המחוזי ניתן לברר מהן דרכי הפנייה לוועדת השיקום האזורית באזור מגוריך, ולקבל רשימה של פסיכיאטרים המוסמכים לתת חוות דעת לצורך פנייה לוועדת השיקום.

הכתובות ומספרי הטלפון של לשכות הפסיכיאטרים המחוזיים ושל רכזי ועדות השיקום האזוריות מופיעים באתר האינטרנט של משרד הבריאות. בנוסף מצורפת כאן רשימת הפסיכיאטרים אשר מוסמכים על ידי משרד הבריאות לתת חוות דעת על נכות לצורך פנייה לוועדות שיקום – כפי שהיא עודכנה על ידי משרד הבריאות, נכון לספטמבר 2014.

מימוש תכנית השיקום

אם וועדת השיקום האזורית תקבע לך תכנית שיקום, תקבל רשימה של כל המקומות באזור מגוריך שבהם ניתנים שירותים מהסוג שאושר לך. למשל: אם יפנו אותך למסגרת של דיור מוגן, תקבל רשימה של כל מסגרות הדיור המוגן באזור מגוריך. תוכל לבקר במסגרות השונות, להתרשם מהן ולבדוק עם אנשי הצוות איזו מסגרת מתאימה לך.
אם תרצה, אתה רשאי לפנות בכל שלב לוועדת השיקום האזורית ולבקש שתשנה את תכנית השיקום שנקבעה לך. הוועדה יכולה לשנות את תכנית השיקום גם לפי בקשתו של גורם מקצועי כלשהו.
אם יהיו לך תלונות על אחת המסגרות שתשתלב בהן אפשר להפנותן לפסיכיאטר המחוזי באזור מגוריך.

ערר על החלטת וועדת השיקום האזורית

אם אינך מרוצה מהחלטת וועדת השיקום האזורית – בין אם משום שקבעה כי אינך זכאי לתכנית שיקום ובין אם משום שהתכנית שנקבעה אינה עונה על צרכיך – תוכל לפנות לוועדת ערר מחוזית ולערער על החלטת וועדת השיקום האזורית.
עליך לפנות לוועדת הערר בתוך 45 ימים מיום שקיבלת את החלטת וועדת השיקום האזורית.
וועדת הערר חייבת לדון בבקשתך בתוך 60 ימים מיום שהגשת את הערר.
וועדת הערר מורכבת מחמישה חברים: שלושה אנשי מקצוע ממקצועות טיפוליים (שאינם חברי וועדת השיקום האזורית), וכן משפטן ונציג ציבור.