המוגבלים בזכותם: זכויות האדם של אנשים עם מוגבלות במזרח ירושלים

זכויות אדם של אנשים עם מוגבלות במזרח ירושלים – המוגבלים בזכותם: דו”ח מדיניות והמלצות לפעולה שנכתב בעקבות פרויקט קהילתי בן 3 שנים שערך בזכות במזרח ירושלים.