מדד השילוב של בזכות

‘מדד השילוב’ הוא מיזם משותף לקרן משפחת רודרמן וארגון בזכות, המרכז הישראלי לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, שהוקם במטרה לקדם את שילובם המלא של אנשים עם מוגבלויות בחברה הכללית.
מדד השילוב יביא להעלאת המודעות לשילובם של אנשים עם מוגבלויות על ידי מדידת רמת השילוב של כלל סוגי המוגבלויות בחמש קהילות שונות בישראל, זאת בעזרת בחינה של מספר קטגוריות כגון: חינוך, דיור, תעסוקה ונגישות.
בכל שנה, יפורסמו תוצאות מדד השילוב ויכללו מעקב על ההשגים והכשלונות של אותה שנה.
במטרה למקסם את העלאת המודעות בציבור לנושא, חשיפת הממצאים תעשה ביום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות (3.12).

Bizchut’s Inclusion Index
The Inclusion Index is a joint venture between the Ruderman Family Foundation and Bizchut, The Israel Human Rights Center for People with Disabilities to promote the inclusion of people with disabilities in mainstream society. The Index will examine the levels of inclusion of people with all types of disabilities on a number of parameters (education, housing, employment and accessibility) within 5 selected local authorities in Israel. The results of the Index will be published in the media once a year close to the International Day of Persons with Disabilities which is celebrated on 3rd December.