גלגלי דרום

פרויקט ‘גלגלי דרום’ נועד לקדם מערך הסעות אזורי לנכים בדרום הארץ. הפרויקט הינו יוזמה של היחידה לנכויות ושיקום בג’וינט ישראל ושותפים לו משרד התחבורה, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יד שרה ועוד. הפרויקט נולד מזיהוי הצורך של ההסעות בפריפריה כסוגיה בעייתית עבור כלל האנשים עם מוגבלות המתגוררים בדרום (כ-67,000 אנשים עם מוגבלות בנגב זקוקים להסעות). בשלב הראשון של הפרויקט, מיפה הג’וינט את הקשיים שעומדים בפני נכים בתחום ההסעות. בין היתר עלה כי התחבורה הציבורית אינה מונגשת ברובה (כך לדוגמה אין אף אוטובוס עירוני מונגש בדימונה), ישנו קושי להגיע לשירותים חיוניים הנמצאים על פי רוב בבאר-שבע, ישנה אי הקפדה על נוהלי בטיחות וכן עלויות ההסעה הינן יקרות עקב המרחקים הגדולים.

‘בזכות’ הצטרפה לשלב היישומי של פרויקט ‘גלגלי דרום’. שלב זה מתמקד ברובו בעיר דימונה ובהגברת השימוש בתשתיות תעבורה קיימות בדימונה. בתוך אלו נכללים, הסעות מתנדבים, הפעלת רכב נגיש (‘נכונית’) של ‘יד שרה’ וכן הסתמכות על תחבורה ציבורית נגישה. ‘בזכות’ אחראית על הפקת דף מידע בדבר הזכויות של אנשים עם מוגבלות להסעות בכל הארץ. דף המידע ירכז לראשונה את הזכויות של אנשים עם מוגבלות לקבלת הסעות בכל התחומים (למסגרות חינוך, לתעסוקה, לשירותי בריאות ולצורכי פנאי). עוד יכלול דף המידע התייחסות פרטנית למוגבלויות השונות. במקביל, תפעל ‘בזכות’ לאתר חוסרים בחקיקה הקיימת ביחס לצרכים אשר עולים מהשטח. בהמשך, מתכננת ‘בזכות’ לקדם חקיקה חדשה בתחום ההסעות, וזאת בהתאם למסקנות השלב היישומי.

‘בזכות’ מייחסת חשיבות רבה הן לקידום זכויות של אנשים עם מוגבלות באזור הנגב, והן לנושא ההסעות אשר טרם נדון בצורה מקיפה וכוללנית. זכויות אדם רבות כגון הזכות לתעסוקה, לבריאות או למשפחה, אינן יכולות להתממש ללא קיומו של פתרון תחבורתי מתאים. בנוסף ‘בזכות’ רואה חשיבות רבה בהפצת מידע בכדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו למצות את זכויותיהם מול הרשויות. לפרויקט ‘גלגלי דרום’ תפקיד חשוב בקידום הנושאים הללו.