רשימת הפסיכיאטרים המוסמכים לתת חוות דעת לצורך וועדת שיקום

רשימת הפסיכיאטרים המוסמכים לתת חוות דעת על אחוזי נכות לצורך פנייה לוועדות שיקום, מעודכנת לחודש אוקטובר 2014.

** אנא שימו לב – רשימה זו אינה מלאה ולא מצויינים בה פרטי ההתקשרות של אנשי המקצוע. למידע נוסף, אנא פנו לוועדת השיקום במקום מגוריכם או לארגון בזכות. משרד הבריאות שוקד בימים אלו על השלמת הרשימה. **