בריאות הנפש

בישראל חיים כיום למעלה מ 120,000 אנשים עם מוגבלות נפשית משמעותית. האנשים עם המוגבלות הנפשית מהווים כ 30% מבין הזכאים לקצבאות נכות במוסד לביטוח לאומי, והם מהווים את הקבוצה הגדולה ביותר מבין מקבלי קצבאות הנכות. כחלק מה’אני מאמין’ של ארגון בזכות אנו שוקדים על מימוש זכותם של אנשים עם מוגבלות נפשית לשיקום, לשוויון ולשילוב בקהילה.  פרויקט בריאות הנפש, אשר החל בשנת 2007, במימונה של קרן טאובר שם לו למטרה לקדם את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות נפשית בישראל.

התחומים בהם עוסק הפרויקט:

• מעקב אחר יישומו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה: במסגרת הפרויקט אנו פועלים להרחבת המענים הניתנים לאנשים הזכאים לשירותי שיקום מתוקף חוק השיקום. כך, למשל, אנו פועלים להקמתן של מסגרות שיקום ייעודיות לאנשים עם אבחנה כפולה (התמכרות לסמים ומוגבלות נפשית), למימוש זכותם של אנשים המתגוררים במוסדות המכונים ‘מגורים טיפוליים’, לשיקום ולשילוב בקהילה ולהקמתן של מסגרות בקהילה עבור אנשים בתפקוד נמוך המופנים כיום למוסדות. בנוסף, פעלנו להקמתן של ועדות ערר, המחויבות מתוקף חוק השיקום ודרשנו ממשרד הבריאות לפרסם רשימת פסיכיאטרים המוסמכים לתת חוות דעת לצורך פנייה לוועדת שיקום.

• העלאת מודעות והפצת מידע על מנת לקדם מימוש זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות נפשית בתחומי החיים השונים: על פי נתוני משרד הבריאות, נכון לשנת 2009, רק כרבע מהזכאים לשירותי שיקום קיבלו שירותים אלו בפועל. במסגרת הפרויקט מעביר צוות בזכות סדנאות בהן ניתן מידע ביחס לזכויותיהם של אנשים מתוקף חוק השיקום, כמו גם מתוקף חוקים נוספים בתחום התעסוקה, אפוטרופסות, ההליך ההוגן  ועוד, והדרכים למימוש זכויות אלו. הסדנאות מועברות למתמודדים הנמצאים במסגרות שיקום, לבני משפחותיהם ולאנשי מקצוע. כך למשל במהלך שנת 2011 העביר צוות בזכות 33 סדנאות, בהן השתתפו כ 1,000 אנשים. כמו כן הוציא ארגון בזכות עלון מידע הסוקר את הזכויות הניתנות מתוקף חוק שיקום נכי נפש בקהילה ואת הדרכים לממשן. העלון קיים בשפה העברית, הערבית והרוסית.  להזמנת סדנאות ולקבלת עלונים תוכלו לפנות אלינו: mail@bizchut.org.il

קידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות נפשית באוכלוסיות נבחרות, אשר קיים מחסור משמעותי במיוחד של מענים המותאמים לצרכיהן:  האוכלוסיות העיקריות בהן אנו מתמקדים בשלב זה הן האוכלוסייה הבדואית בנגב והאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים. כך לדוגמא פנה ארגון בזכות למשרד הבריאות, ביחד עם הפורום לפיתוח שירותי בריאות נפש בירושלים המזרחית, בדרישה להרחיב את המענים המרפאתיים לתושבי ירושלים המזרחית ולהנגיש את המענים הקיימים. משרד הבריאות נענה לכל הדרישות והוא פועל לפתיחת מרפאה למבוגרים ומרפאה לילדים ונער, תושבי ירושלים המזרחית ולהנגשת המרפאה הקיימת לתושבי העיר המזרחית.

• הרפורמה בבריאות הנפש:  בשנים האחרונות פועל ארגון בזכות בנמרצות לקידומה של הרפורמה בבריאות הנפש, שמטרתה עיגון והסדרת הזכות לקבלת טיפול נפשי במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. בשנת 2005 עתר ארגון בזכות ביחד עם מתמודדים, ארגון המשפחות ‘עצמה’ ואישי ציבור, לבית המשפט העליון נגד משרד הבריאות ומשרד האוצר, בדרישה להסדיר תחת אחריות ביטוחית אחת ובלתי מפוצלת, את מתן השירותים בתחום בריאות הנפש. זאת, כדי שכל השירותים לילדים ובגירים, הכוללים טיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי בקהילה, מתן תרופות שבסל וגם אשפוז יהיו זכותו של כל אזרח נזקק, באחריות קופת החולים המבטחת אותו, בדומה לתחלואות הגוף. בית המשפט העליון הוציא צו-על-תנאי המורה למדינה לפעול לאלתר לקידומה של הרפורמה בבריאות הנפש ובשנת 2007 הוגשה הצעת חוק ממשלתית להסדרת הרפורמה, אולם זו לא התקדמה. בעקבות דרישתנו בבג”צ שקראה לממשלה שלא לשקוט על השמרים ולהפעיל את סמכויותיה על מנת שהרפורמה תקודם, החליטה הממשלה בשנת 2012 להחיל את הרפורמה באמצעות צו חתום על ידי שר הבריאות. הצו קובע כי החל מחודש יולי 2015 יהיו קופות החולים אחראיות על מתן השירות המרפאתי לזקוקים לקבל טיפול נפשי. אנו מלווים את הרפורמה גם בשלבי הבנייה וההכנה לקראת מועד זה על מנת שהטיפול יוענק באופן שוויוני, זמין ונגיש לכל אדם.

חפשו אותנו במסגרת הדף “שווה לכל נפש” בפייסבוק  ובאתר www.mentalhealth.org.il וקבלו מידע מעודכן לגבי התקדמות הרפורמה

• שמירה על זכויותיהם של דיירי מוסדות לאנשים עם מוגבלות נפשית: במהלך השנה קיים ארגון בזכות מספר ביקורי פתע במוסדות לאנשים עם מוגבלות נפשית במטרה לעקוב אחר הנעשה במוסדות אלו וכן הגיש עתירה כנגד משרד הבריאות ומשרד הרווחה על המשך ההתקשרות עם מוסד אילנית, המשמש גם כבית חולים פסיכיאטרי, חרף הפרת זכויות המתרחשות שם. העתירה אמנם נדחתה, אולם בית המשפט הורה למשרדי הממשלה לאפשר לנציגי ארגון בזכות להמשיך לבקר במקום והארגון ממשיך במעקב. בעקבות הביקורים, אשר בחלקם נערכו עם חה”כ אילן גילאון ולאחד מהם אף הוזמן סגן שר הבריאות חה”כ, הרב יעקב ליצמן פנה ארגון בזכות למשרד הבריאות, הצביע על הליקויים החמורים בהם נתקל במקומות אלו ודרש לתקנם.

• זכויות מאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים: לאחרונה, החל ארגון בזכות להרחיב את פעילותו במטרה להבטיח את זכויות המאושפזים בבתי החולים הפסיכיאטרים. כך, הקים הארגון מוקד זכויות במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע, במטרה לאפשר לאנשים המאושפזים במרכז, לאנשים המגיעים לטיפול במרפאות במקום ולבני משפחותיהם לפנות לנציגי הארגון, לקבל מידע וסיוע במימוש זכויותיהם בתחומים שונים.

• מענה לפניות פרטניות: בעקבות פעילות הארגון בתחום בריאות הנפש, מגיעות למוקד פניות הציבור של הארגון פניות רבות של אנשים עם מוגבלות נפשית, המהווים בשנים האחרונות למעלה מ 1/3 מהפונים למוקד. בנוסף, מנחה צוות הארגון פורום זכויות באתר ממ”נ. הפניות המגיעות לארגון בזכות הן בתחומים שונים ומגוונים. כך למשל טיפל הארגון בפניות בנושא הזכות לשיקום, אפוטרופסות, זכותו של מטופל לבחור בית חולים פסיכיאטרי , התאמת חקירת משטרה לאישה עם מוגבלות נפשית, מניעת אפליה בתעסוקה, מניעת אפליה בביטוח, עיגון הזכות של מאושפזים ערירים לצאת לחופשות ללא משפחה או חברים מלווים ועוד.