הזכות לנגישות

הזכות לנגישות

מבוא לזכות

הזכות לנגישות, היא זכותו של אדם עם מוגבלות להשתתף באופן שוויוני בכל פעילות, ללא שיוצבו בפניו מכשולים פיסיים ומנטאליים. זכות זו הינה רחבה ביותר שכן היא נוגעת לכל אדם עם מוגבלות: זוהי זכותו של אדם עם מוגבלות פיזית להצביע בבחירות לכנסת בקלפי נגישה; זוהי זכותו של אדם עם מוגבלות שכלית לקבל מנותן שירות מידע בשפה פשוטה; וכן זוהי זכותו של אדם עם מוגבלות בראייה להשאיל ספרים מוקלטים מספריה ציבורית. הזכות לנגישות, היא תנאי להבטחת זכויות אחרות של אנשים עם מוגבלויות: כך, אם בית הספר הוא נגיש, גם זכותו של הילד לחינוך מובטחת, אם הקלפי נגישה, מוגשמת גם הזכות לבחור.

הזכות בארץ

 בשנת 1996 הכיר בית המשפט העליון בזכות לנגישות כחלק מהזכות לשילוב בחברה (בג”ץ 7081/03 בוצר). בית המשפט ציין כי ההנגשה אינה מתבססת על תפיסת חסד וצדקה אלא על תפיסת זכויות אדם ושוויון הזדמנויות. כעבור כעשור, בשנת 2005, נחקק פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. פרק זה מורה על הנגשה כללית של מקומות ציבוריים ושירותים ציבוריים במדינת ישראל. שני אירועים אלה, מסמלים את מהפכת הנגישות אשר מתרחשת במשפט הישראלי בשנים האחרונות ואשר מקרינה על המציאות הישראלית: תקנות העוסקות בתחומי הנגישות השונים, תוקנו; נולד מקצוע חדש, ‘מורשה נגישות’, אשר נועד להבטיח את העמידה בהוראות החדשות; תחום הנגישות עלה למודעות הציבורית ומזוהה כיום כאחד הנושאים המרכזיים בזכויות של אנשים עם מוגבלות. לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות הוקנתה הסמכות להוציא צווי נגישות לגופים אשר מפרים את חובתם לנגישות.

אולם מבחינות רבות מהפכת הנגישות נמצאת בראשית דרכה: טרם תוקנו תקנות רבות וחשובות בתחום הנגישות, ובכלל זאת תקנות נגישות השירות; כמו כן הוראות החוק שנכנסו לתוקף מיושמות באופן חלקי בלבד. יש צורך בהסברה נוספת לצד נקיטה בהליכים משפטיים, כדי לאכוף את ההוראות; ולבסוף, אנשים עם מוגבלות נאלצים מדי יום להתמודד עם מציאות ישראלית בלתי נגישה. כך בסקר שיזמה נציבות השוויון בשנת 2003, נבחנה נגישותם של מבני ציבור בישובים עירוניים (בנקים, מבני חינוך, קופות חולים וקניונים). 95% מהמבנים נמצאו לא נגישים עבור אע”מ פיזית ו-88% מהם היו לא נגישים עבור אע”מ ראייה (תקציר מחקר הנגישות של נציבות השוויון – 2003).

ה’אני מאמין’ שלנו

 ‘בזכות’ מאמינה כי הזכות לנגישות הינה שער הכניסה אל יתר הזכויות. לא ניתן לדבר על שוויון הזדמנויות ועל שילוב מלא בתוך החברה מבלי שיוסרו החסמים המפרידים בין אנשים עם מוגבלות לסביבתם. כמו כן, ‘בזכות’ רואה את הזכות לנגישות כזכות רחבה אשר נתונה לכל אדם עם מוגבלות, בכל פעילות ציבורית בה הוא לוקח חלק.

מה עשינו מעשית

‘בזכות’ פעלה בשלושה מישורים לקידום הזכות לנגישות – בתחום החקיקה, בתחום האכיפה ובתחום המודעות הציבורית. בתחום החקיקה, ‘בזכות’ יזמה, ניסחה וקידמה את פרק הנגישות של חוק השוויון אשר הנו דבר החקיקה המרכזי והמקיף ביותר בתחום הנגישות. בהמשך, ‘בזכות’ הקימה וריכזה פורום ארגונים ליישום פרק הנגישות. בנוסף יזמה ‘בזכות’ שורה של דברי חיקוק בנושא נגישות: תיקון לחוק המקרקעין העוסק בהתאמות נגישות ברכוש משותף בבניין מגורים; תקנות לחוק תכנון ובניה המאפשרות הליך מזורז לביצוע התאמות; קידומו וניסוחו של חוק אשר עוסק בליווי משדרי טלוויזיה בכתוביות ובשפת סימנים; תיקון לחוק הבחירות המסדיר הוראות הצבעה מיוחדות לאנשים המוגבלים בניידות; ותקנות המסדירות נגישות לשירותי תחבורה ציבורית עירונית. ‘בזכות’ הגישה מספר עתירות בנוגע לזכות לנגישות, בהן בג”ץ בוצר כנגד רשות מקומית ‘מכבים-רעות’ בדבר זכותו של תלמיד עם מוגבלות פיזית ללמוד בבית ספר נגיש; בג”ץ כנגד משרד התחבורה וחברת ‘דן’ בדבר החובה להתקין תקנות להסדרת נגישות התחבורה הציבורית ואיסור על ייבוא אוטובוסים לא נגישים; תובענות ייצוגיות כנגד חברות ‘אגד’ ‘דן’ וכן כנגד רכבת ישראל בשל אי הנגשת התחבורה הציבורית עבור אנשים כבדי ראייה ועיוורים; בג”ץ כנגד משרדי הממשלה אשר טרם התקינו את תקנות הנגישות. לבסוף, ‘בזכות’ עוסקת בהסברה ובהפצת מידע בתחום הנגישות. בעבר העבירה ‘בזכות’ סדנאות לחברת ‘אגד’ בנושא הנגשת התחבורה הציבורית. כיום מעבירה ‘בזכות’ סדנאות בנושא הנגשת השירות הרפואי והנגשת ההליך הפלילי. כיום, ‘בזכות’ שמה דגש מיוחד על הנגשת השירות הן בקידום התקנות בתת-הועדה בכנסת והן בהעברת סדנאות בנושא (לסדנאות), ובפרט על הנגשת שירותים למוגבלויות השכליות והנפשיות.
מידע נוסף על הזכות לנגישות:
1. דף מידע בנושא תקנות הנגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק (מקור: בזכות).
2. מאמר על ‘המהפכה החקיקתית בתחום הנגישות’ מאת דן אורן ונטע דגן (מקור: בזכות).
3. טבלה המסכמת את הסטטוס של כלל 26 תקנות הנגישות מתוקף חוק השוויון (מקור: בזכות)
4. דף מידע בנוגע לנגישות ברשות המקומית (מקור: נציבות השוויון)
5. קישור לעמוד באתר של נציבות השוויון אשר דן בנגישות של בנייני ציבור.

חוקי נגישות:
1. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנות השוויון מכוחו (לטבלה).
2. בחירות
3. חניה
4. רחצה
5. חוק המקרקעין
6. תכנון ובניה
7. הנגשת מוסדות חינוך ?
8. שונות