הזכות להליך הוגן ולהתאמות בדין הפלילי – נגישות לצדק

 1. על הזכות
 2. המציאות בישראל
 3. אני מאמין
 4. הפעילות שלנו
 5. דפי מידע
 6. דוחות ומחקרים
 7. להרחבה וקריאה נוספת
  • הליכים משפטיים
  • מן התקשורת
  • חקיקה
  • שונות

 1. על הזכות

הזכות לנגישות לצדק היא למעשה הזכות של כל אדם עם מוגבלות כי הליך בירור הצדק בעניינו יהיה נגיש. הליכי בירור ועשיית צדק כוללים את הליכי החקירה במשטרה בהקשר הפלילי וכל הליך בערכאה שיפוטית או ערכאה מעין-שיפוטית בין בהליך פלילי ובין בהליך אזרחי. זאת בכדי שלכל אדם תהיה הזדמנות שווה ואמיתית לבירור הצדק בענייניו. הזכות לנגישות לצדק מעוגנת בסעיף 13 לאמנת האו”ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

2. המציאות בישראל

החוק הישראלי הוא אחד המתקדמים בעולם בכל הנוגע לעיגון הזכות לנגישות לצדק. חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), תש”סו-2005 מסדיר את הזכות של אנשים עם מוגבלות להתאמות בהליך הפלילי. תקנות הנגישות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות מסדירות את הזכות של אנשים עם מוגבלות להתאמות בכל הליך משפטי או מעין משפטי. עם זאת עד כה יש מעט מאוד מודעות להוראות החוק והיישום שלו חלקי וחסר.

 

3. אני מאמין של בזכות

בזכות מאמינה כי כל אדם עם מוגבלות זכאי להתאמות אשר יאפשרו לו להשתתף באופן שוויוני בהליכי צדק. נגישות לצדק באה לידי ביטוי גם בהיבטים פיזיים אך לא פחות מכך בהתאמות בהליך עצמו שיאפשרו לאנשים עם מוגבלות נפשית, שכלית ואוטיזם להיות חלק מההליך.

 

4. הפעילות של בזכות

חקיקה – לאורך השנים שקדמו לחקיקת חוק הליכי חקירה והעדה הגיעו לארגון בזכות פניות רבות של אנשי מקצוע, הורים ואנשים עם מוגבלות עצמם שהתלוננו על כך שההליך המשפטי, בעיקר הפלילי, אינו נגיש להם ושהדבר גורם לעיוות דין קשה כלפיהם. ארגון בזכות פעל בשתי דרכים במקביל. התחלנו לקדם חקיקה שתסדיר את זכותם של אנשים עם מוגבלות להתאמות בהליך הפלילי והקמנו פרויקט שליווה, ומלווה עד היום, אנשים עם מוגבלות בהליך המשפטי ומספק להם את ההתאמות להם הם זקוקים. הניסיון שנצבר בליווי מעל 800 תיקים, שימש אותנו ואת הכנסת בניסוח חוק הליכי חקירה והעדה בשנת 2005, ובהמשך, בשנת 2013 בכתיבת תקנות נגישות השירות לערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות.

ליווי תיקים פרטניים – ארגון בזכות מלווה, ללא תשלום, אנשים עם מוגבלות שזקוקים לנגישות לצדק בהליכים משפטיים. בהליך הפלילי, אנו מלווים את האדם במהלך החקירה במשטרה ולאורך ההליך המשפטי, ומייעצים לחוקרים, לעורכי דין ולשופטים לגבי ההתאמות הדרושות לחקירתו ולהעדתו. החל משנת 2014, ובעקבות החוק החדש (תקנות נגישות השירות) שחייב נגישות של הליכים אזרחיים, אנחנו מלווים גם אנשים בהליך האזרחי.

הרצאות והכשרות – במקביל לליווי אנשים עם מוגבלות בהליך המשפטי, אנו עורכים השתלמויות והכשרות רבות לאנשי מקצוע המלווים את התחום – משטרה, סנגוריה ציבורית, פרקליטות, סיוע משפטי, אקדמיה, מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ועוד. בנוסף, בזכות מרצה באופן קבוע בהשתלמויות שופטים בנושא הזכות לנגישות לצדק.

פעילות בינלאומיתבזכות היה הכוח המניע לעיגון סעיף 13 לאמנת האו”ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות המכיר בזכות לנגישות לצדק. מאז בזכות פעיל בזירה הבינלאומית להנחלת הידע העשיר שהצטבר בישראל למדינות אחרות. בין היתר הפעילות כללה:

 • אירוע באו”ם – בשנת 2012 קיים בזכות בשיתוף משרד החוץ ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות אירוע שבו הציג את החוק בישראל ואת דרכי יישומו.
 • הכשרות – בזכות העביר מספר הכשרות בתחום נגישות לצדק בקניה וכן העביר הכשרה בישראל למשלחת בינלאומית שכללה נציגות מארגנטינה, קנדה, קניה ואוגנדה.

 

כיום בזכות פועלת כדי לקדם את ההטמעה של הוראות החוק בתוך מערכת המשפט. בתוך כך אנו פועלים לקדם הכשרה של מנגישי צדק, כלומר אנשים אשר מומחיותם תהיה לייעץ לבית המשפט כיצד להתאים את ההליכים המשפטיים עבור אנשים עם מוגבלויות. עוד פועלת בזכות לרכז את כל הידע שהצטבר אצלה בנושא זה לאורך השנים ולפרסם אותו באופן שיקל על משפטנים ואנשי מקצוע לבצע התאמות בהליכים משפטיים.

 

5. דפי מידע

 1. הסבר מורחב על הנגשת ההליך הפלילי

 

6. דוחות ומחקרים

 1. The Right of Persons with Intellectual, Psychosocial and Communication Disabilities to Access for Justice – Accommodations in the Criminal Process

 

7. להרחבה וקריאה נוספת 

הליכים משפטיים

 1. פסק דין דימיטרי סושנסקי
 2. מדינת ישראל נגד פלונית

 

חקיקה

 1. חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), תשס”ו-2005
 2. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות השירות), תשע”ג-2013

   

   

   

שונות

 1. הסבר מורחב על פעילות בזכות בתחום של נגישות לצדק