האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלויות

ב-13 בדצמבר 2006 אימצה האסיפה הכללית של האו”ם את האמנה הבינלאומית לזכויות א/נשים עם מוגבלות. האמנה מצטרפת לשורת אמנות לזכויות אזרחיות ופוליטיות, חברתיות וכלכליות, לזכויות ילדים ולביעור אפליה כנגד נשים. האֲמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות קובעת סטנדרט של שוויון, השתתפות מלאה, הכללה והשתלבות בחברה, ביצוע התאמות, וקבלת החלטות על ידי האדם עצמו. הסטנדרטים הללו חלים על פי האמנה בתחומי החיים השונים: חינוך, מגורים בקהילה, בריאות ושיקום, נגישות, הכרה בכשרות משפטית, משפחה והורות, נגישות למערכת המשפט, תעסוקה ועוד.

ניסוח האמנה נעשה על ידי מדינות ועל ידי ארגונים חוץ ממשלתיים בין השנים 2003 ל-2006. ארגון בזכות, שהיה שותף להליכי המשא-ומתן, השפיע השפעה מכרעת על עיגונה באמנה של הזכות של כל אדם לגור בקהילה ושל הזכות לנגישות למערכת המשפט, הכוללת התאמות להליך המשפטי, לרבות בהליכי חקירה והעדה. מדינת ישראל מובילה בנושא זה ברמה הבינלאומית הודות לנסיון רב שנים בפרוייקט ה’הליך ההוגן’ שיזם בזכות ולחקיקה פנימית מתקדמת ופורצת דרך.

ישראל חתמה על האמנה במארס 2007. ארגון בזכות פנה לממשלה ודרש לא אחת את אשרורה של האמנה. לבסוף, אושררה האמנה בספטמבר 2012. ישראל נמנית היום עם כ-160 מדינות בעולם שאשררו את האמנה והן מחוייבות על פיה.

כיצד תשפיע האמנה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בישראל?
עם אישרורה של האמנה על ידי מדינת ישראל –

  • תחוייב ישראל ליישם את האמנה: היא תצטרך להתאים את החקיקה ואת המצב הקיים בשטח לסטנדרט הקבוע באמנה;
  • תפעל חֲזקה האומרת שקיימת התאמה בין חוקי המדינה לבין הנורמות הקבועות באמנה. התוצאה של חזקה זו היא שמבין מספר אפשרויות פרשניות, יעדיפו בתי המשפט פרשנות התואמת את האמור באמנה. כך פעל בית המשפט העליון על מנת לבסס את הזכות לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל, בהסתמך על האמנה לזכויות הילד.
  • תחוייב ישראל לדווח לאו”ם כיצד מיושמת האמנה והסטנדרטים הקבועים בה בתחומי החיים השונים.

ארגון בזכות יחד עם בית איזי שפירא הקים פורום ארגונים לקידום וליישום האמנה הבינלאומית בישראל. הפורום פעיל מול משרדי הממשלה, חברי הכנסת וכלל החברה האזרחית. למידע נוסף על פעילות הפורום ניתן לפנות לבזכות או לדף הפייסבוק של הפורום.