הזכות לתמיכה בקבלת החלטות (אפוטרופסות)

 1. על הזכות
 2. המציאות בישראל
 3. אני מאמין
 4. הפעילות שלנו
 5. דפי מידע
 6. דוחות ומחקרים
 7. להרחבה וקריאה נוספת
  • הליכים משפטיים
  • מן התקשורת
  • חקיקה
  • שונות

1. על הזכות

לכל אדם מעל גיל 18 יש זכות לקבל החלטות על חייו בהתאם לרצונותיו והעדפותיו וליהנות מכשרות משפטית מלאה. כאשר ממנים לאדם אפוטרופוס שוללים בפועל זכות זו. על כן המאבק על הזכות לתמיכה בקבלת החלטות עוסק רבות גם במוסד האפוטרופסות.

 

2. המציאות בישראל

אנשים עם מוגבלות מתארים פעם אחר פעם כיצד הוריהם, אנשי מקצוע, גורמי פיקוח ואנשים זרים מקבלים החלטות על חייהם ומכריעים כיצד חייהם ייראו וזאת בהתאם לשיקולים מקצועיים, שיקולי ‘טובתו של אדם’ ולא בהכרח בהתאם לרצונותיו. שיקולים של הגנה ובטחון נתפסים לא אחת כשיקולים שמצדיקים פגיעה באוטונומיה ובחירות של אדם ובנטילת המושכות על חייו.

הפגיעה בזכות לכשרות משפטית מתחדדת במיוחד כאשר ממנים לאדם אפוטרופוס. בישראל יש כ-60,000 אנשים תחת אפוטרופסות ומדי שנה נוספים כ-10,000 מינויים חדשים. רק כ-10% מ-15,000 ההליכים שמתקיימים בשנה בבתי משפט לענייני משפחה מגיעים לדיון בבית משפט. משמעות הדבר היא כי ברוב המכריע של התיקים בתי המשפט מקבלים החלטות מבלי לשמוע את האדם ועל סמך חוות דעת רפואיות ועמדת פקידת הסעד. למרות שהחוק מאפשר מינוי חלקי בפועל כ-90% מהמינויים הידועים לאפוטרופוס הכללי הם מינויים גורפים על כלל חייו של האדם. מנתוני האפוטרופוס הכללי עולה כי כ-50% מהמינויים הם של אנשים בין הגילאים 18-65. כ-15% מסך האנשים שמונה להם אפוטרופסות נמצאים תחת אפוטרופסות של תאגיד חיצוני.

ב-29.3.16 אישרה כנסת ישראל רפורמה משמעותית בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אשר נותנת פתח להכרה בזכות לתמיכה בקבלת החלטות ולצמצום השימוש באפוטרופסות.

 

3. אני מאמין

‘בזכות’ מאמינה כי לכל אדם קיימת הזכות הבסיסית לקבל החלטות על חייו על בסיס רצונו ולהכרה בכשרותו המשפטית. על כן מינוי אפוטרופוס על אדם מהווה פגיעה באוטונומיה, בחירות ובכבוד של האדם. אנו מאמינים כי אדם שמתקשה לקבל החלטות על חייו זכאי לקבל תמיכה, ליווי וסיוע ולא שלילה של זכותו להחליט על חייו. כפועל יוצא יש לצמצם את השימוש באפוטרופסות, יש לפתח חלופה לאפוטרופוס של תמיכה בקבלת החלטות ויש לפתח חלופות נוספות אשר מאזנות בצורה מתונה יותר בין חירותו של האדם לבין בטחונו.

4. הפעילות שלנו

‘בזכות’ פועלת במספר כלים כדי לקדם את הזכות לתמיכה בקבלת החלטות ולכשרות משפטית מלאה. פעילותנו כוללת:

 1. מתן מידע והכשרות לאנשים עם מוגבלות, בני משפחה, אנשי מקצוע וקובעי מדיניות.
 2. הובלת הקואליציה לקידום כשרות משפטית המונה 18 ארגונים ושמתמקדת בשינוי החוק והטמעת השינויים בשטח.
 3. במהלך 2015 ערכה בזכות פיילוט בשם ‘סעיף 12’ שהעניק לראשונה תמיכה בקבלת החלטות ל-22 אנשים עם מוגבלות באיזור ירושלים. הפיילוט הוביל לגיבוש מודל תמיכה בקבלת החלטות.
 4. ייצוג בתיקים אסטרטגיים – בזכות מייצגת בבתי משפט לענייני משפחה במספר מועט של תיקים אסטרטגיים שנועדו לקדם את הזכות. בזכות ייצגה בתיק הראשון בישראל שבו הכיר בית המשפט בתמיכה בקבלת החלטות כחלופה לאפוטרופסות.
 5. תיקון החוק – בזכות והקואליציה לקידום כשרות משפטית הובילו את ההכללה של תמיכה בקבלת החלטות בחוק החדש מ-29.3.16. בזכות פעילה בהתקנת התקנות לחוק ובהטמעת החקיקה החדשה.
 6. הכשרת תומכים בקבלת החלטות – במהלך 2016-2017 בזכות מקדמת מספר קורסים לתומכים בקבלת החלטות.

 

5. מידע

 1.  דף מידע בנושא אפוטרופסות- עברית (לגרסת PDF)
 2. דף מידע בנושא אפוטרופסות – ערבית (לגרסת PDF)
 3.  דף מידע מקוצר בנושא אפוטרופסות.
 4. מילון מונחים בהנגשה שפתית – אפוטרופסות
 5. ברושור ‘אפורופסות – סגורים על זה?’ – הבעיה – עלון מס’ 1
 6. ברושור ‘אפוטרופסות – סגורים על זה?’ – הפתרונות – עלון מס’ 2
 7.  דף מידע למקבלי החלטות (שופטים, רופאים, אנשי טיפול) הכולל המלצה להבניית הליך קבלת ההחלטה לבחינת הצורך באפוטרופוס ולבחינה של חלופות.
 8. נוהלי האפוטרופוס הכללי לחובות תאגידי אפוטרופסות
 9. טיוטה להגשת בקשה למינוי תומך החלטות
 10. קורס תמיכה בקבלת החלטות של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

6. דוחות ומחקרים

 1. מאמר על זכויות אדם ואפוטרופסות (מתוך כתב העת: עיוני מחקר)
 2. מחקר חלופות לאפוטרופסות בתחום הכלכלי – דוח של בזכות.
 3. חוברת למשפטנים המבקשים להכיר יותר לעומק את החלופות לאפוטרופסות (לחץ כאן)
 4. פיילוט סעיף 12 תמיכה בקבלת החלטות – סיכום ממצאי מחקר והערכה 2015 (לחץ/י כאן)
 5. מודל תמיכה בקבלת החלטות של בזכות (לחץ/י כאן)
 6. פיילוט בתמיכה בקבלת החלטות בבוסטון על ידי ארגון CPR (גרסת וורד)

 

7. להרחבה וקריאה נוספת

 1. חקיקה
  1. מידע על התיקון לחוק האפוטרופסות ותמיכה בקבלת החלטות ׁ(לחץ כאן)
  2. מידע מורחב ומעודכן על התיקון לחוק האפוטרופסות ותמיכה בקבלת החלטות (לחץ כאן)
  3. מידע על חלופה חדשה לאפוטרופסות – ייפוי כוח מתמשך (לחץ כאן)
 2. הליכים משפטיים
  1. דנה כרמון – התיק הראשון בישראל עם הכרה בתמיכה בקבלת החלטות (לחץ כאן)
  2. פסקי דין תקדימיים בנושא קבלת החלטות נתמכת וחלופות לאפוטרופסות (לחץ כאן)
  3. מכתב קואליצית הארגונים בדרישה לאכוף את חובת שמיעת האדם בחוק (לחץ כאן)
 3. מן התקשורת
  1. כתבה 1 וכתבה 2 ב’הארץ’ בנושא קבלת החלטות נתמכת.
  2.  כתבה ממקור ראשון על חוק האפוטרופסות (לחץ כאן)
  3. שיחות בבריאות הנפש עם מנחם סופר – ראיון עם עו”ד יותם טולוב, מנכ”ל בזכות, על חוק האופטרופסות ותמיכה בקבלת החלטות
 4. שונות
  1. עמדות של אנשים שהיו תחת אפוטרופסות על תאגידי אפוטרופסות.
  2. סיכום כנס סעיף 12 בנושא תמיכה בקבלת החלטות – 2015 (לחץ כאן)
  3. סרטונים ביו-טיוב על אפוטרופסות ותמיכה בקבלת החלטות (לחץ כאן)
  4. סיכום מחקר הערכה על פיילוט סעיף 12 (לחץ כאן)
  5. נוהל השתתפות המדינה במימון אפוטרופסות (חסויים חסרי אמצעים) (לחץ/י כאן)
  6. סדרת סרטונים המביאים את קולם של א/נשים עם מוגבלות על אפטרופסות ותמיכה בקבלת החלטות (לחץ/י כאן)